MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI ~ Enver Alan

sadece aylık 100 tl ye reklamınızı bu alana verebilirsiniz.. iletişim için bize ulaşın.

 • Resmin tanımı Başbakan davutoğlu
 • rnek yazı Tayyip Erdoğan
 • yandaş medya bal tutan parmağını yalar
 • Google'dan kontakt lens kamera Günün yazısı
 • amerikanın keşfi amerikayı kim keşfetti
 • bedelli askerlik bedelli askerlik
 • cem evleri cem evlerinin giderleri
 • küresel ısınma küresel ısınma
 • cumhurbaşkanlığı sarayı cumhurbaşkanlığı sarayı
 • integram zenginleri integramdan para kazananlar
 • öğrenci haberi validen öğretmene ziyaret
 • karşıkyaka yaralama haberi karşıkyaka yaralama haberi
 • sivasta kaza sivasta kaza
 • doktor hemşire haberi doktor hemşire bir birini suçladı
 • MEB ŞURASI Milli Eğitim Şurası
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • pramier lig yayın hasılatı pramier lig yayın hasılatı
 • Google'dan kontakt lens kamera Işid saldırdı
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
HABER HABER

MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI

MESLEK MEMURLUĞU STATÜSÜ İLE KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU STATÜSÜ ARASINDA GENEL BİR KARŞILAŞTIRMA 

MESLEK MEMURLARI

Görev tanımı:
 Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden Meslek Memurları, yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen ikili ve çok taraflı ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları ile uluslararası hukuk konuları ağırlıklı olmak üzere, uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri takip ve analiz eder, dış politikanın oluşturulmasına yönelik gerekli girdileri sağlar, stratejileri ve hareket tarzlarını oluşturarak Hükümet tarafından tespit olunan dış politika çerçevesinde uygularlar. Meslek memurları, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atandıklarında, konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir. 

Sunduğu kariyer perspektifi: Birinci Sınıf Başkonsolos / Elçi / Büyükelçi / Daimi Temsilci 

Yurtdışındaki statüsü: Diplomatik pasaport hamili 

Mezuniyet şartı: Fakülte/bölüm sınırlaması var (bkz. sınav ilanı) 

Giriş sınavı zorluk derecesi:
 Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavına göre daha zor. 

Yeterlilik sınavı:
 Altıncı yılda Başkâtiplik ve Konsolosluk Yeterlilik Sınavı 

Yurtdışı görev süresi: Meslek yaşamının ortalama üçte ikisi 

KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLARI

Görev tanımı:
 Konsolosluk ve İhtisas Memurları, konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden memurlardır. Konsolosluk ve ihtisas memurları, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atandıklarında, konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir. 

Sunduğu kariyer perspektifi: Başkonsolos / Büyükelçilik Müsteşarı / Daimi Temsilcilik Müsteşarı 

Yurtdışındaki statüsü: Diplomatik pasaport hamili 

Mezuniyet şartı: Tüm lisans mezunlarına açık 

Giriş sınavı zorluk derecesi: Meslek Memurluğu giriş sınavına göre daha kolay. 

Yeterlilik sınavı: Dokuzuncu yılda Kariyer İlerleme ve Konsolosluk Yeterlilik Sınavı 

Yurtdışı görev süresi: Meslek yaşamının ortalama üçte ikisi 

Not 1: Dışişleri Bakanlığında daha önce mevcut olan İdari Memur, Bölge Uzmanı, Yabancı Dil Uzmanı ve Haberleşme Teknik Personeli memuriyet kategorileri, Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ortak statüsü altında birleştirilmiştir. Bu yeni statü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda da ismen sayılan kariyer memuriyetlerinden biri olarak yapılandırılmıştır. 

Not 2: Konsolosluk ve İhtisas Memuru statüsünden, Meslek Memuru statüsüne geçiş mümkün değildir. Ancak, Konsolosluk ve İhtisas Memuru statüsündeki personelin, başvuru şartlarını taşıması ve yapılacak olan sınavlarda başarılı olması halinde Meslek Memuru statüsüne atanması mümkündür. 

DIŞİŞLERİ UZMANLIĞI

Görev Tanımı: Dışişleri uzmanları, Kanun ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası mevzuat kapsamında verilmiş olan görevleri; düzenli, etkili, hızlı ve verimli bir şekilde yürütmek, Bakanlıkça yürütülen çalışmaların gerektirdiği bütün uzmanlık görevlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün gereği olarak; çalışmakta olduğu biriminin görev alanına giren ve özel bir bilgi birikimi ve ihtisas gerektiren konularda kapsamlı politika üretilmesine matuf olarak yazı, rapor, bilgi veya dosya notu hazırlamak ve sunmak; görev yaptıkları birimin görev alanları öncelikli olmak üzere, mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı amirlerince de öngörülen ve talep edilen Türkçe ve yabancı dildeki ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, Bakanlığın kurumsal gelişimine katkıda bulunacak önerilerde bulunmak ve projeler üretmek; bakanlık görevlerini dürüstlük, tarafsızlık, güvenilirlik, sır saklama ve etik ilkelerine uygun olarak yürütmek; görev yaptığı birimin görev alanına giren ve amiri tarafından verilecek diğer benzeri nitelikteki görevleri yerine getirmek; çalıştıkları birimde görevli uzman yardımcılarının Bakanlık işlerine uyumunda yardımcı olmak ile görevlidirler. 

Sunduğu kariyer perspektifi: Sürekli yurtdışı göreve atanamayacak olan uzmanların merkez teşkilatındaki terfileri Devlet Memurları Kanunu’nun genel prensipleri çerçevesinde yapılır. 

Mezuniyet şartı: Fakülte/bölüm sınırlaması vardır. Yeterlilik sınavı: En az üç yıl Bakanlıkta görev yaptıktan ve tezi Bakanlıkça kabul edildikten sonra Bakanlıkça sınava çağrılır. 

Yurtdışı görev süresi: Yurtdışı görevi yoktur.
  Google hesabı ile
  Facebook hesabı ile yorumla

0 yorum:

Yorum Gönderme

 • memur sendikası saltanatı

  Memur Sendikaları Tam Bir Fiyasko

 • Memur Sendikaların da Menfaat var mı?

 • Sendikalar Çıkar Yuvası Oldu

 • sendika gereksizliği


SICAKLAR ARTTI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunaltan sıcaklar daha da artacağı ve yaşlı hasta ve çocukların sıcak havalarda dikkatli olmaları için uyarıldı..

devamı

KLİMA UYARISI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunaltan sıcaklar dan kurtulmak için kullanılan klima kullanırken nelere dikkat etmeliyiz..

DEVAMI
 • FİTNES HAKKIN DA BİLGİLER

 • MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE KARİYER HEDEFİ

Enver Alan
İSTEDİĞİMİ YAPARIM
Aslında mevzuat, (değerlendirme yapacak) Milli Eğitim Müdürlerine de Şube Müdürlerine de ben kimle ..
Enver Alan
Adalet...
13 yıldır Devlette yaptığı kadrolaşmayı yeterli bulmayarak, paralel yapı bahanesiyle kamuda yeni bir kirli hareket başlattı. Kendisi gibi..

Duyuru.!!!

sitemize reklam vermek için ücretlerimiz haftalık aylık ve yıllık olarak belirlenir makul fiyatlar ile tekliflerinizi bekliyoruz...

Son dakika haber

50 bin eğitim yöneticisinin unvanları bir kanunla silinse ne olur? bulunanların zaten göreve devamı sağlanacak.Ama ünvan olarak değil görevlendirme ünvan olarak. Olsun.Okullar açılınca bizim sorusunu herkes birbirine niye soruyor.
enveralan.blogspot.comenveralan.blogspot.com/İNDEX

zengin içerikli ve interaktif olarak web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler bizimle iletişime geçebilir veya iletişim formu aracılığıyla mesaj gönderebilirsiniz...

Enver Alan

Ceo