elden, ele, derya baykal, kanaltürk, ~ Enver Alan

sadece aylık 100 tl ye reklamınızı bu alana verebilirsiniz.. iletişim için bize ulaşın.

 • Resmin tanımı Başbakan davutoğlu
 • rnek yazı Tayyip Erdoğan
 • yandaş medya bal tutan parmağını yalar
 • Google'dan kontakt lens kamera Günün yazısı
 • amerikanın keşfi amerikayı kim keşfetti
 • bedelli askerlik bedelli askerlik
 • cem evleri cem evlerinin giderleri
 • küresel ısınma küresel ısınma
 • cumhurbaşkanlığı sarayı cumhurbaşkanlığı sarayı
 • integram zenginleri integramdan para kazananlar
 • öğrenci haberi validen öğretmene ziyaret
 • karşıkyaka yaralama haberi karşıkyaka yaralama haberi
 • sivasta kaza sivasta kaza
 • doktor hemşire haberi doktor hemşire bir birini suçladı
 • MEB ŞURASI Milli Eğitim Şurası
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • pramier lig yayın hasılatı pramier lig yayın hasılatı
 • Google'dan kontakt lens kamera Işid saldırdı
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
HABER HABER

elden, ele, derya baykal, kanaltürk,

http://enveralan.blogspot.com.tr/search/label/SOSYAL
elden, ele, derya baykal, kanaltürk, yardım, kampanya, Derya Baykal'dan Türk televizyonlarında bir ilk...

Derya Baykal, Kanaltürk’teki programında başlattığı ‘Elden Ele’ adlı sosyal sorumluluk projesiyle Türk televizyonlarında bir yeniliğe imza attı. Baykal, izleyiciden toplanan kıyafet ve her türlü eşyayı ihtiyacı olanlara ulaştırıyor.
Derya Baykal'dan Türk televizyonlarında bir ilk...

Ka­nal­türk ek­ran­la­rı­nın se­vi­len prog­ra­mı ‘Der­ya­’nın Dün­ya­sı­’nın su­nu­cu­su Der­ya Bay­ka­l’­ın iki haf­ta ön­ce baş­lat­tı­ğı ‘El­den Ele­’ ad­lı sos­yal sorum­lu­luk pro­je­si­ne des­tek çığ gi­bi bü­yü­yor.

İz­le­yi­ci­den top­la­nan her tür­lü eş­ya­nın ih­ti­ya­cı olan­la­ra gön­de­ril­di­ği pro­je­yi uzun za­man­dır ha­ya­ta ge­çir­mek is­te­di­ği­ni be­lir­ten ün­lü oyun­cu şöyle ko­nuş­tu:

MELEK İPEK SAHİP ÇIKTI

“Yar­dı­mın giz­li­si mak­bul­dür ama bu ai­lem ve ya­kın çev­rem­le bir­lik­te yap­tı­ğı­mız bir şey­di. Kim­se­yi in­cit­me­den ve ren­ci­de et­me­den bu işi büyüt­me­nin yo­lu­nu arı­yor­dum. TV prog­ra­mı­na ta­şı­ma­ya ka­rar ver­dim. Ön­ce ev­den be­nim ve kız­la­rı­mın kı­ya­fet­le­ri­ni ge­tir­dik. Son­ra­sın­da Me­lek İpek Ha­nı­me­fen­di dev­re­ye gir­di.

BU İŞ GÖNÜL MESELESİ

Pro­je ho­şu­na git­miş. Çok ha­yır­se­ver bi­ri, dün­ya­nın eş­ya­sı­nı gön­der­di. İz­le­yi­ci­le­ri­miz de gön­de­ri­yor. Bu ta­ma­men gö­nül işi, çok gü­zel bir duygu.”
paylaş on Google Plus

Unknown

  Google hesabı ile
  Facebook hesabı ile yorumla

0 yorum:

Yorum Gönder

 • memur sendikası saltanatı

  Memur Sendikaları Tam Bir Fiyasko

 • Memur Sendikaların da Menfaat var mı?

 • Sendikalar Çıkar Yuvası Oldu

 • sendika gereksizliği


SICAKLAR ARTTI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunaltan sıcaklar daha da artacağı ve yaşlı hasta ve çocukların sıcak havalarda dikkatli olmaları için uyarıldı..

devamı

KLİMA UYARISI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunaltan sıcaklar dan kurtulmak için kullanılan klima kullanırken nelere dikkat etmeliyiz..

DEVAMI
 • FİTNES HAKKIN DA BİLGİLER

 • MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE KARİYER HEDEFİ

Enver Alan
İSTEDİĞİMİ YAPARIM
Aslında mevzuat, (değerlendirme yapacak) Milli Eğitim Müdürlerine de Şube Müdürlerine de ben kimle ..
Enver Alan
Adalet...
13 yıldır Devlette yaptığı kadrolaşmayı yeterli bulmayarak, paralel yapı bahanesiyle kamuda yeni bir kirli hareket başlattı. Kendisi gibi..

Duyuru.!!!

sitemize reklam vermek için ücretlerimiz haftalık aylık ve yıllık olarak belirlenir makul fiyatlar ile tekliflerinizi bekliyoruz...

Son dakika haber

50 bin eğitim yöneticisinin unvanları bir kanunla silinse ne olur? bulunanların zaten göreve devamı sağlanacak.Ama ünvan olarak değil görevlendirme ünvan olarak. Olsun.Okullar açılınca bizim sorusunu herkes birbirine niye soruyor.
enveralan.blogspot.comenveralan.blogspot.com/İNDEX

zengin içerikli ve interaktif olarak web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler bizimle iletişime geçebilir veya iletişim formu aracılığıyla mesaj gönderebilirsiniz...

Enver Alan

Ceo