İNTERNETTEN, EĞİTİM, UZAKTAN, EĞİTİM, LİSE, ÜNİVERSİTE, EĞİTİMLERİ, ÖDEV, DERSLERİ, ~ Enver Alan

sadece aylık 100 tl ye reklamınızı bu alana verebilirsiniz.. iletişim için bize ulaşın.

 • Resmin tanımı Başbakan davutoğlu
 • rnek yazı Tayyip Erdoğan
 • yandaş medya bal tutan parmağını yalar
 • Google'dan kontakt lens kamera Günün yazısı
 • amerikanın keşfi amerikayı kim keşfetti
 • bedelli askerlik bedelli askerlik
 • cem evleri cem evlerinin giderleri
 • küresel ısınma küresel ısınma
 • cumhurbaşkanlığı sarayı cumhurbaşkanlığı sarayı
 • integram zenginleri integramdan para kazananlar
 • öğrenci haberi validen öğretmene ziyaret
 • karşıkyaka yaralama haberi karşıkyaka yaralama haberi
 • sivasta kaza sivasta kaza
 • doktor hemşire haberi doktor hemşire bir birini suçladı
 • MEB ŞURASI Milli Eğitim Şurası
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • pramier lig yayın hasılatı pramier lig yayın hasılatı
 • Google'dan kontakt lens kamera Işid saldırdı
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
HABER HABER

İNTERNETTEN, EĞİTİM, UZAKTAN, EĞİTİM, LİSE, ÜNİVERSİTE, EĞİTİMLERİ, ÖDEV, DERSLERİ,

İNTERNETTEN, EĞİTİM, UZAKTAN, EĞİTİM, LİSE, ÜNİVERSİTE, EĞİTİMLERİ, ÖDEV, DERSLERİ, Günümüzde Internet altyapısı kullanılarak yapılan uzaktan eğitime yönelik çalışmalar yaygınlaşmaktadır. Bu yolla üniversitelerde ve orta öğrenim kurumlarında dersler açıldığı gibi, sertifika programları da düzenlenmektedir. Internet'e yönelik teknolojik yenilikler bu tür derslerin hazırlanması sırasında video, ses, animasyon gibi çoklu-ortam araçlarının kullanımına imkan vermektedir. Bu da geleneksel sınıf ortamının, Web üzerine sanal sınıf olarak taşınmasını sağlamakta ve eğitimi daha zengin ve etkin kılmaktadır.

Bu çalışmada, uzaktan eğitim ve çoklu ortam uygulamaları değerlendirilmiştir. Ayrıca, ODTÜ Enformatik Enstitüsü tarafından yürütülen çoklu ortam destekli uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında yer alan derslerdeki uygulamaların getirdiği bilgi aktarım zamanı sorunlarını değerlendirmek amacıyla performans analizleri yapılmış ve uzaktan eğitimde kullanılan çokluortam araçlarının (ses, video, imge vs) sunucu ve ağlar üzerine getirdiği yük araştırılmıştır.

1. Uzaktan (Senkron / Asenkron) Eğitim

Tanımı

Aşağıda Uzaktan eğitim kavramının literatürde bulunan çok sayıdaki tanımlarından iki tanesi verilmiştir [1]

"Eğitimin ya da çalışmanın uydu, video, ses, bilgisayar, çokluortam teknolojisi ve benzer araçlar ile elektronik olarak uzak bir mekana ulaştırılmasıdır."

"Eğitmen ve öğrencinin farklı mekanlarda bulunduğu bir eğitim deneyimidir."

Kuşkusuz bu ve benzeri tanımlamaların hiçbiri Uzaktan eğitimin doğasını ve amacını tam anlamıyla yansıtmamaktadır. Bu durum, eğitimi sadece sınıf içi eğitim olarak tanımlamaya benzemektedir. Ancak bu tür tanımlamalar doğrultusunda Uzaktan eğitimin anahtar özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz [2]:Eğitmen ve öğrencinin eğitim sürecinin büyük bir bölümünde coğrafyasal olarak farklı yerlerde bulunmaları,
Eğitim ortamının eğitmen, öğrenci ve ders içeriğini bir araya getirmek için kullanılması,
Eğitmenin, öğrencinin ve eğitim kurumun iki yönlü iletişimlerinin sağlanması,
Yer ve / veya zamandan bağımsızlığın sağlanması,
Öğrencinin eğitmenin etkisi altında olmaksızın kendi istemi ile öğrenmesi.

Tarihçesi

Uzaktan eğitim çalışmaları 200 yıldan daha eski yıllara kadar uzanmaktadır. [1] Örneğin, 1728 yılında Boston Gazetesi'nde mektup ile stenografi dersleri verildiğine ilişkin reklamlar bulunmuştur. 1890'lı yıllarda Avustralya'daki Queensland Üniversitesi kampus dışına açık bir eğitim programı yürütmüştür. Benzer bir programı da 1920 'lerde Columbia Üniversitesi gerçekleştirmiştir. 1930'lara gelindiğinde radyo artık pek çok okul tarafından bir uzaktan eğitim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1950'lerde ise Amerika'da özellikle askeri amaçlı olarak kullanılan uzaktan eğitim için kağıt tabanlı iletişim ortamı kullanılmıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde günümüze gelindiğinde ise disketler, video kasetler, CD-ROMlar, uydu yayınları, video konferanslar ve Internet, uzaktan eğitim çalışmalarında önemli bir yer edinmişlerdir.


Türleri

Aşağıdaki şekil ve örnek açıklamalar uzaktan eğitim çeşitlerini açıkça ortaya koymaktadır [3].

EĞİTMEN / ÖĞRENCİ
Aynı mekanda

Bir kısmı aynı bir kısmı farklı mekanda

Tamamen farklı bir mekanda

ZAMAN

Zamandan bağımsız


A

Zamandan yarı bağımsız

D

E

B

Zaman bağımlı


C

Şekil 1. Uzaktan eğitim Türleri

- "A", eğitmen ve öğrencinin hiçbir şekilde karşılaşmadığı, bir başka deyişle eğitimin yer ve zamandan bağımsız olarak yürütüldüğü durumdur. Bu tür uzaktan eğitimde ders içeriğinin dağıtılması için Dünya Çapında Ağ (World Wide Web - WWW), iletişim için ise e-posta kullanılabilir.

- "B", eğitimin tamamen yerden bağımsız, fakat zamana ise yarı bağımlı olarak yürütüldüğü durumdur. Bu tür uzaktan eğitimde, karşılaşılan özel bir problemi çözmek ya da ders kapsamında yer alan bir soruyu cevaplandırmak için Internet Bağlantılı Sohbet (Internet Relay Chat - IRC) gibi etkileşimli Web araçları kullanılabilir.


- "C", eğitimin tamamen yerden bağımsız, ancak zamana tam bağımlı olarak yürütüldüğü durumdur. Karşılıklı olarak soruların sorulduğu ve cevaplandığı video konferans sistemi bu tür uzaktan eğitim çalışmalarında kullanılabilir.

- "D", eğitimin bir kampus içinde elektronik tartışma destekli olarak yüz yüze sınıf ortamında yürütüldüğü durumdur.

- "E", eğitimin bir kısmının yüz yüze gerçekleştirildiği (yer/zaman tam bağımlı), bir kısmının ise tamamen uzaktan verildiği (yer/zaman bağımsız) durumdur. Genel olarak, programın başlangıç kısmı ve sonunda yer alan sınav aşamaları yüz yüze gerçekleştirilirken, ara aşamalar "A" durumundaki gibi yürütülmektedir.

Özellikleri:

Uzaktan eğitimin tipik özellikleri aşağıda özetlenmiştir [4].

1- Küreselleşme

Uzaktan eğitim hizmeti veren kurumlar genel olarak küresel düzeyde eğitim verebilecek niteliğe sahiptirler. 100 yılı aşkın bir süredir Avrupa'da (özellikle İngiltere ve Fransa) bu tür faaliyetlerde bulunan eğitim kurumları deniz aşırı ülkelerdeki çalışan resmi görevli ya da ticaretle uğraşan vatandaşlarına düzenli olarak uzaktan eğitim hizmeti vermektedir.

2- Kişiselleştirme

Doğu ve Batıdaki Geleneksel Eğitim sisteminin en belirgin özelliği eğitmen ve öğrencinin yüz yüze iletişim kurmasıdır. Bu tip eğitim genel olarak öğrencilerin değişik zeka ve öğrenme yetenekleri yerine grubun genel seviyesine göre düzenlenmektedir. Ancak ideal olan, her öğrencinin kişisel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış ders içerikli eğitim sistemidir. Geleneksel Eğitim anlayışı ile gerçekleştirilmesi çok zor olan bu sistem, uzaktan eğitim sayesinde hayata geçirilmeye başlanmıştır.

3- Özelleştirme

Uzaktan eğitim sistemi, öğrenciyi sınıf ortamından alarak bireysel olarak eğitilebileceği bir konuma taşır. Bu sistemde, kurumsal öğrenmenin yerini bireylere göre özelleştirilmiş öğrenme alır. Bu durumun sağlayacağı avantajların yanı sıra getireceği sosyolojik ve psikolojik dezavantajlar da halen tartışılmaktadır.

4- Endüstrileşme

Büyük bir kitlenin bir ürüne olan artan ihtiyacını karşılayabilmek için ilgili endüstrilerin kurulmasına benzer bir şekilde, insanların artan eğitim taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmek için uzaktan eğitim kurumlarının açılması kaçınılmaz duruma gelmiştir.

5- Geleneksel Eğitime uygun olmayan öğrencilere hizmet verme

Uzaktan eğitim, dünya çapında her yıl milyonlarca kişi tarafından tercih edilen bir eğitim sistemidir. Bununla beraber ilgili eğitim kurumundaki ders saatlerine yer / zaman açısından katılma imkanı olmayanlar (tam zamanlı olarak çalışanlar - memurlar, askerler - farklı şehir / ülkede yaşayanlar) için beklenilen bir seçimdir. Bu eğitim sistemi hasta, özürlü ve suçlu insanlar için ise tek seçenektir.

6- Hareket kabiliyeti

1980'li yıllarda, uzak mesafeler arasında iletişim kurmak amacıyla sabit bilgisayar konferans sistemleri ve iki yönlü video konferans sistemleri kullanılmakta iken, günümüzde bunlara ilave olarak portatif bilgisayarlar ve cep telefonları önemli düzeyde kullanılmaya başlanmıştır.Yer / zaman bağımsız uzaktan eğitim sistemi, kablosuz iletişim imkanı sayesinde kişilere eğitim esnasında hareket özgürlüğü de sağlamıştır.

7- Hızlı geri besleme

Günümüzde uzaktan eğitim sayesinde öğrenciler, e-posta yolu ile dünyanın herhangi bir yerinden günün herhangi bir saatinde ödevlerini gönderebilmekte ve bu çalışmalarının değerlendirme sonuçlarını hemen aynı şekilde WWW üzerinden alabilmektedirler.8- Diğer eğitim sistemlerine göre ucuz olmasıAltyapıya yönelik yatırımın çok yüksek düzeyde olması ya da öğrenci başına düşen ücretlendirmenin Geleneksel Eğitime göre daha yüksek olması veya yapılan yatırım maliyetini karşılayacak sayıda öğrencinin bulunamaması durumları hariç, genel anlamda uzaktan eğitim, eğitim sistemleri arasında en ucuz olanıdır.

9- Teknoloji ve Eğitim

Sanal sınıflar uydu veya sıkıştırılmış video kodlama ya da tam band genişliği kullanılarak birbirlerine bağlanabilmekte ve bu sayede kişiler uzak yerlerde olsalar bile yüz yüze eğitim alabilmektedirler.

10- Vergi yükümlülerine eğitim

Ulusal eğitim bütçeleri kullanılarak, ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde vatandaşların eğitim görmeleri sağlanmaktadır. Devlet bu bütçeyi çalışan kesimden topladığı vergiler ile oluşturmaktadır. Günümüzde profesyonel iş hayatı sürekli yenilenmeyi bir başka deyişle hayat boyu eğitimi gerektirdiğinden, uzaktan eğitim bu kişilerin işlerini devam ettirebilmeleri için vazgeçilmez olmaktadır. Bu sayede ulusal eğitim bütçesi için daima kaynak bulmak mümkün olacaktır.

Etkin Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim alan öğrencilerin, Geleneksel Eğitim alanlar kadar bilgilendirilip bilgilendirilmediği eğitimciler arasında bir tartışma konusudur. Yapılan bir araştırma göstermiştir ki, ders hazırlamada uygun metod ve teknolojiler kullanılmış, öğrenci-öğrenci etkileşimi ve öğrenci-eğitmen geri beslemesi sağlanmış ise uzaktan eğitim, Geleneksel Eğitim kadar etkili olmaktadır. [5]

Başarılı bir uzaktan eğitim programı için önemli olan üç temel nokta şunlardır :

Bilgilendirme Biçiminin Tasarımı: Geleneksel Eğitim yöntemlerinin uzaktan eğitim için de kullanılması her zaman uygun olmayacaktır. Yeni teknolojilerin kazandıracağı faydalardan yararlanmak için yeni bilgilendirme biçimlerinin tasarlanması ve yaratılması gerekmektedir.
Teknoloji: Bir eğitim programının başarılı olmasında uygun tipte teknolojilerin kullanılması çok önemlidir. Kullanılacak teknoloji(ler) seçilmeden önce beklentilerin belirlenmesi, zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır.
Destek: Konu ile ilgili birçok değişik kaynaktan alınabilecek destek, hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin etkin ve verimli uzaktan eğitim yöntemleri geliştirmelerini teşvik edecektir.

Sonuç olarak, etkin bir uzaktan eğitim programı, öğrenci ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve ders gerekliliklerini karşılaşıbilecek şekilde planlanmalı ve geliştirilmelidir.
paylaş on Google Plus

Unknown

  Google hesabı ile
  Facebook hesabı ile yorumla

0 yorum:

Yorum Gönder

 • memur sendikası saltanatı

  Memur Sendikaları Tam Bir Fiyasko

 • Memur Sendikaların da Menfaat var mı?

 • Sendikalar Çıkar Yuvası Oldu

 • sendika gereksizliği


SICAKLAR ARTTI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunaltan sıcaklar daha da artacağı ve yaşlı hasta ve çocukların sıcak havalarda dikkatli olmaları için uyarıldı..

devamı

KLİMA UYARISI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunaltan sıcaklar dan kurtulmak için kullanılan klima kullanırken nelere dikkat etmeliyiz..

DEVAMI
 • FİTNES HAKKIN DA BİLGİLER

 • MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE KARİYER HEDEFİ

Enver Alan
İSTEDİĞİMİ YAPARIM
Aslında mevzuat, (değerlendirme yapacak) Milli Eğitim Müdürlerine de Şube Müdürlerine de ben kimle ..
Enver Alan
Adalet...
13 yıldır Devlette yaptığı kadrolaşmayı yeterli bulmayarak, paralel yapı bahanesiyle kamuda yeni bir kirli hareket başlattı. Kendisi gibi..

Duyuru.!!!

sitemize reklam vermek için ücretlerimiz haftalık aylık ve yıllık olarak belirlenir makul fiyatlar ile tekliflerinizi bekliyoruz...

Son dakika haber

50 bin eğitim yöneticisinin unvanları bir kanunla silinse ne olur? bulunanların zaten göreve devamı sağlanacak.Ama ünvan olarak değil görevlendirme ünvan olarak. Olsun.Okullar açılınca bizim sorusunu herkes birbirine niye soruyor.
enveralan.blogspot.comenveralan.blogspot.com/İNDEX

zengin içerikli ve interaktif olarak web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler bizimle iletişime geçebilir veya iletişim formu aracılığıyla mesaj gönderebilirsiniz...

Enver Alan

Ceo