Yıllık İzİn Kullanılırken Alınan Hastalık Raporlarına İlİşkİn Değerlendİrme ~ Enver Alan

sadece aylık 100 tl ye reklamınızı bu alana verebilirsiniz.. iletişim için bize ulaşın.

 • Resmin tanımı Başbakan davutoğlu
 • rnek yazı Tayyip Erdoğan
 • yandaş medya bal tutan parmağını yalar
 • Google'dan kontakt lens kamera Günün yazısı
 • amerikanın keşfi amerikayı kim keşfetti
 • bedelli askerlik bedelli askerlik
 • cem evleri cem evlerinin giderleri
 • küresel ısınma küresel ısınma
 • cumhurbaşkanlığı sarayı cumhurbaşkanlığı sarayı
 • integram zenginleri integramdan para kazananlar
 • öğrenci haberi validen öğretmene ziyaret
 • karşıkyaka yaralama haberi karşıkyaka yaralama haberi
 • sivasta kaza sivasta kaza
 • doktor hemşire haberi doktor hemşire bir birini suçladı
 • MEB ŞURASI Milli Eğitim Şurası
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • pramier lig yayın hasılatı pramier lig yayın hasılatı
 • Google'dan kontakt lens kamera Işid saldırdı
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
 • Google'dan kontakt lens kamera Google'dan kontakt lens kamera
HABER HABER

Yıllık İzİn Kullanılırken Alınan Hastalık Raporlarına İlİşkİn Değerlendİrme

Yıllık İzin Kullanılırken Alınan Hastalık Raporlarına İlişkin Değerlendirme
Girmiş olduğumuz yaz dönemi ile beraber memurlar yıllık izinlerini kullanmaya başlamıştır. Ancak, sitemize gelen sorulardan, yıllık izinlerin kullanılması esnasında hastalanan memurların durumları ile ilgili olarak kamu kurumları arasında farklı uygulamalar olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, hastalık izninin bitiş tarihinin yıllık iznin bitiş tarihine veya öncesine veya sonrasına rastlaması hali, yıllık iznin geçirileceği adresin dışında bir yerde hastalanma halinde idarelerimizce yapılan yanlış uygulamalar ve yıllık izinde iken yurt dışına gidiş halinin nasıl olacağı gibi konuları içeren ve bu tür sorunlara ilişkin uygulamanın nasıl olması gerektiğini gösteren dosyamızı görmek için tıklayın.

YILLIK İZİN KULLANIRKEN HASTALANAN MEMURLARIN DURUMU
Aşağıda memurların yıllık izin kullanırken hastalanmaları hali çeşitli boyutlarıyla açıklanmıştır. Memurların yıllık izinde hastalanmalarında bir çok yanlış uygulama yapılmaktadır. Bazen raporlar geçersiz sayılmakta bazen memurlara ceza verilmektedir.
1- Hastalık İzninin Bitiş Tarihinin Yıllık İznin Bitiş Tarihinden Sonraki Bir Tarihe Rastlaması Hali
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik'in Yıllık İzinde Hastalanma Halini düzenleyen 6'ncı maddesinde; "Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar hastalık izinlerini ve kullanmakta oldukları yıllık izinlerinin kalan kısmını bulundukları yerde geçirerek görevlerine başlarlar. Hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden fazla olan memurlar hastalık izinlerinin bitiminde görevlerine başlarlar. Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları yıllık izinlerinin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102 nci maddesi göz önünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre aynı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır." hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm çerçevesinde, yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı sebebiyle rapor alan bir memurun rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesintiye uğramaktadır. Dolayısıyla, bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlayacaktır.

Bu durumda, yıllık iznini kullanmakta olan memurların hastalıklarından dolayı verilen hastalık izninin, yıllık izin içine dahil edilmemesi gerekmektedir.

Buna göre; yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor alan bir memurun hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde memurun kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimini müteakiben göreve başlaması gerekmektedir. Geriye kalan yıllık izni, izin vermeye yetkili amirlerin uygun göreceği tarihte kullanabilecektir.

Bu durumla ilgili olarak şu örneği verebiliriz. 5.6.2003 tarihinde 17 gün yıllık izin alan ve 22.6.2003 tarihinde göreve başlaması gereken memurun, 19.6.2003 tarihinde 10 yün rapor alması halinde, raporun bitimini izleyen 29.6.2003 tarihinde göreve başlaması gerekmektedir. Alınan yıllık izinden rapor nedeniyle kullanamadığı 3 günlük iznini ise amirin uygun göreceği bir tarihte kullanabilecektir. 
2- Hastalık İzninin Bitiş Tarihinin Yıllık İznin Bitiş Tarihinden Önceki Bir Tarihe Rastlaması Hali
Hastalık izninin, kullanılmakta olan yıllık iznin bitiş tarihinden önce sona ermesi halinde; ilgilinin yıllık izninden geri kalan kısmını, izin vermeye yetkili amirinden yeniden izin almaksızın izin süresinin bitiş tarihine kadar kullanması mümkündür.
Bu durumla ilgili olarak şu örneği verebiliriz. 10.7.2003 tarihinde 16 gün yıllık izin alan ve 26.7.2003 tarihinde göreve başlaması gereken memurun, 13.7.2003 tarihinde 7 gün rapor alması halinde, raporun bitiş tarihi olan 19.7.2003 tarihinden sonra geri kalan 6 günlük iznini kullanmaya devam edecek ve izninin bitiş tarihini müteakiben 26.7.2003 tarihinde göreve başlayacaktır. Rapor nedeniyle kullanamadığı 7 günlük izin, ilgilinin isteği halinde amirin uygun göreceği bir tarihte kullanması mümkündür.

3- Hastalık İzninin Bitiş Tarihinin Yıllık İznin Bitiş Tarihine Rastlaması Hali
Yıllık izinde iken, hastalık nedeniyle rapor alan bir memurun sağlık izninin bitiş tarihinin, kullandığı yıllık iznin 'bitiş tarihi ile aynı tarihe rastlaması halinde, sağlık izninin bitimini müteakiben görevine başlaması gerekmektedir. Geriye kalan yıllık iznini daha sonra kullanması mümkündür.

Bu durumla ilgili olarak şu örneği verebiliriz. 7.8.2003 tarihinde 18 gün yıllık izin alan bir memurun hastalanması nedeniyle 14.8.2003 tarihinde 11 gün rapor alması halinde rapor bitim tarihi ile yıllık izin bitim tarihi aynı güne rastladığından memurun 25.8.2003 tarihinde görevine başlaması gerekmektedir. Geriye kalan 11 gün izin, amirin uygun göreceği bir tarihte kullanılabilecektir.
4- Hastalık İzninin Geçirileceği Yerler
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesinde; "Memurlar hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar hastalık izinlerini ancak raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında kıdemli askeri ataşenin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler. Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri geçici görevi veren makamın onayına bağlıdır."hükmüne yer verilmiştir. Hastalık izninin kullanılmasında bu hükme uyulması gerekmektedir.
Memurlar yıllık izne çıkarken izin dilekçelerinde belirli bir adres belirtmektedirler. Uygulamada bu adresin dışında hastalanılması halinde memurlara verilen raporların geçersiz sayılması haliyle karşılaşılmaktadır. Memurun yıllık izin kullanması esnasında çalıştığı kurumun acil bir ihtiyacı çıkarsa memur iznini yarıda keserek gitmek durumundadır. Bu tür durumlarda da memura gidiş ve dönüş için harcırah ve gündelik verilmesi gerekmektedir. İşte memurun adres bildirmesinin sebebi budur. Şunu açıkça belirtmek gerekir ki memurun izin dilekçesinde belirttiği adresten başka bir yere gitmesi halinde kurumundan ayrıca izin alması diye bir şey yoktur. Yıllık izinde il dışına çıkış için de hiçbir merciden izin almaya gerek yoktur. Devlet memurlarının ikamet ettikleri il dışına çıkışlarında izin ancak, resmi tatillerde söz konusudur. Yıllık izinde bulunan memur içinse böyle bir durum söz konusu olmadığı için ayrıca izin almaya gerek yoktur. Dolayısıyla yıllık iznini kullanan memurların izin dilekçelerinde belirttikleri yer dışında hastalanması halinde de raporları geçerlidir ve hastalık izninin hesabında dikkate alınmalıdır.
Yine uygulamada yıllık izinde bulunan memurun yurt dışına çıkışlarda ayrıca izin alıp almayacağı durumudur. Bu konuda mevzuatta açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, yıllık izinde bulunan bir memurun yurt dışına çıkacağı zaman kurumuna bildirmesi gerekir. Çünkü, yıllık izinde bulunan memurlar her zaman kurumlarınca acil ihtiyaç halinde izinden çağrılabilirler. Bu nedenle hizmetlerin aksamaması için memurların bu durumu kurumlarına bildirmeleri gerekir. Yıllık iznini yurt dışında geçirmek isteyenler yıllık izinlerini kimden alarak izne çıkıyorlarsa aynı usul bunda da geçerlidir. Yani, ayrıca bakandan vb. izin almaya gerek yoktur.
paylaş on Google Plus

Unknown

  Google hesabı ile
  Facebook hesabı ile yorumla

0 yorum:

Yorum Gönder

 • memur sendikası saltanatı

  Memur Sendikaları Tam Bir Fiyasko

 • Memur Sendikaların da Menfaat var mı?

 • Sendikalar Çıkar Yuvası Oldu

 • sendika gereksizliği


SICAKLAR ARTTI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunaltan sıcaklar daha da artacağı ve yaşlı hasta ve çocukların sıcak havalarda dikkatli olmaları için uyarıldı..

devamı

KLİMA UYARISI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunaltan sıcaklar dan kurtulmak için kullanılan klima kullanırken nelere dikkat etmeliyiz..

DEVAMI
 • FİTNES HAKKIN DA BİLGİLER

 • MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE KARİYER HEDEFİ

Enver Alan
İSTEDİĞİMİ YAPARIM
Aslında mevzuat, (değerlendirme yapacak) Milli Eğitim Müdürlerine de Şube Müdürlerine de ben kimle ..
Enver Alan
Adalet...
13 yıldır Devlette yaptığı kadrolaşmayı yeterli bulmayarak, paralel yapı bahanesiyle kamuda yeni bir kirli hareket başlattı. Kendisi gibi..

Duyuru.!!!

sitemize reklam vermek için ücretlerimiz haftalık aylık ve yıllık olarak belirlenir makul fiyatlar ile tekliflerinizi bekliyoruz...

Son dakika haber

50 bin eğitim yöneticisinin unvanları bir kanunla silinse ne olur? bulunanların zaten göreve devamı sağlanacak.Ama ünvan olarak değil görevlendirme ünvan olarak. Olsun.Okullar açılınca bizim sorusunu herkes birbirine niye soruyor.
enveralan.blogspot.comenveralan.blogspot.com/İNDEX

zengin içerikli ve interaktif olarak web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler bizimle iletişime geçebilir veya iletişim formu aracılığıyla mesaj gönderebilirsiniz...

Enver Alan

Ceo